Making Winners - de 13 principper

Når sejlene, årerne, teknologierne og produkterne er ens hos alle konkurrenterne, er det mindset’et og adfærden, der gør forskellen.

Mange virksomheder arbejder i dag værdibaseret, men når den ekstraordinære præstation skal eksekveres kræves ofte ”noget ekstra”.

I OlymPeak er det erfaringen, at de bedst præsterende individer og teams nøje har overvejet konsekvenserne af følgende 13 principper – ikke bare et par af dem, men dem alle.

Principperne er fremkommet ved en grundig analyse af en stor del af de virksomheder OlymPeak har arbejdet for gennem de sidste mange år.

 

 

“Det skal være en leg, og når nogen ødelægger legen, så vil jeg ikke være med mere”

Poul Elvstrøm,
4 dobbelt Olympisk mester i sejllads

 

1. Differences are a must – but they are damn troublesome

2. We deeply believe that we can plan a Peak Performance
– but first we have to dare think the thought

3. Our Ambitions are based on conditions, where we have the influence

4. We know when to say no

5. We are attentive to all our stakeholders

6. We know what we do, when we perform our best

7. We confront each other in a professionally manner

8. We are a team with shared Goal and Mindset - not a group with identical goals

9. We own the Ambitions

10. We communicate our Ambitions – we believe in ourselves

11. We must learn to lose before we can win

12. We believe that we (the team), are our own worst competitor

13. We believe that the Gold is won in every days practice